single

Bitexen sponsorluğunda hediye bilet kazanma şansı yakala!

Bitexen sponsorluğunda çift kişilik hediye bilet kazanma şansı yakala!

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR – YUKATEL KAYSERİSPOR Maçına Çift Kişilik Çekilişi Katılım Koşulları

17.12.2021 tarihinde ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Twitter adresinde yayınlanan çekilişe katılmak için ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen resmi Twitter hesaplarını takip etmeniz, duyuru yapılan tweet’i retweet’lemeniz (RT)’le gerekmektedir

 

Katılan takipçiler arasında yapılacak çekilişle belirlenen 10 kişiye çift kişilik maç bileti hediye edilecektir.

 

Katılımcının gerekli şartları tamamladığını görmemiz için profilinin açık olması gerekmektedir. Ayrıca profilinizde fotoğraf olmalı ve en az 10 takipçiniz olmalıdır.

 

Bitexen Sponsorluğunda Maç Bileti Çekilişi Koşulları:

 

1. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR.’a ait olantwitter.com/ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPORadresli sosyal medya hesaplarında 17.12.2021 tarihinde Bitexen Sponsorluğunda Çift Kişilik Maç bileti hediyeli bir çekiliş düzenlenecektir. 

2. Çekilişe katılmak isteyenlerin Bitexen’in ve ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR’un resmi Twitterhesabını takip ediyor olması, çekiliş duyurusunu RT’lemesi gerekmektedir.  Her katılımcı sadece bir çekiliş hakkı kazanabilir.

3. Çekilişe katılım ücretsizdir.

4. Çekilişe katılım için son tarih 19.12.2021 saat 23.59’dur. Bu tarih ve saatten sonra yapılan takip ve RT’ler çekiliş hakkı olarak değerlendirilmeyecektir. Çekiliş 20.12.2021 tarihinde yapılacak olup, kazananların bu tarihte ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen Twitter hesabını takibi bırakmış ve RT’lerininveya yorumlarının silinmiş olması halinde kazanımları iptal edilerek, hediyeleri yedek talihlilere verilecektir.   

5. Verilen görevler tamamlandığı takdirde, kazanan 10 kişiye çift kişilik bilet paylaştırılacaktır.

6. 18 yaşından küçük kişiler çekilişe katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır. 

7. Çekilişe sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla çekilişe katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.  

8. Kazanan katılımcılar ile Twitter DM üzerinden çekiliş tamamlandıktan sonra 3 gün içinde ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR tarafından iletişime geçilecektir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 2 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecektir.

9. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR resmi Twitterhesabı; kazanan katılımcılarla Twitter DM üzerinden iletişime geçerek teslim edecektir.   

10. Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 5. maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir.   

11. Bitexen A.Ş. ve ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü, çekilişi durdurma hakkı da dahil olmak üzere çekiliş katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  

12. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.

13. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPORtarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.  

14. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.  

15. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.  

16. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR’a ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.  

17. Çekilişe ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR’a bağlı kulüp çalışanları ve Bitexençalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ve ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir. 

18. Tüm katılımcılara eşit koşullarda çekiliş hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı ve en az 10 takipçisi olmalıdır. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir. 

19. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR’a çekilişe sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir. 

20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR’a düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 

21. Çekilişte belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu çekilişe özelinde ve diğer tüm kampanya/çekiliş için katılım hakkı iptal edilecektir. 

22. Çekilişi kazanan katılımcıların maça girişleri esnasında kendilerinden talep edilebilecek passolig, aşı kartı ve PCR testi gibi sorumlulukları altında bulunan her türlü resmi belge ve bilgi ile alakalı tek sorumlunun kendileriolduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sorumluluklarını yerine getirmemelerinden ve kendilerinden talep edilen herhangi bir belgeyi sunmamalarından kaynaklı ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Katılımcılar, sorumluluklarını yerine getirmemelerinden ve kendilerinden talep edilen belgeleri sunmamalarından dolayı uğrayacakları zararlar için herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ederler.

23. Maç biletine hak kazanan ve bu bileti kabul eden katılımcılardan “kabul ve taahhüt formu” istenecektir.Katılımcı, işbu çekiliş “kabul ve taahhüt formu” ilekendisinin ve maçta kendisi ile birlikte bulunacak kişilerin herhangi bir küfür, hakaret, ahlak dışı söylemlerde bulunmayacağı gibi herhangi bir kaba davranış sergilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

24. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen’inkatılımcıların ve misafirlerinin maçta bulundukları süre içerisinde hiçbir şekilde güvenlik yükümlülüğü bulunmadığı gibi ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR ve Bitexen, meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunundan sorumlu değillerdir. 

25. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

26. Çekiliş ve içeriğinin tüm hakları münhasıran ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’ne aittir. 

27. Daha önce çekilişe katılmış ve bilet kazanmış katılımcılara aynı futbol sezonu içerisinde tekrar bilet kazanmaları durumunda bilet verilmeyecektir. Hakkaniyet anlayışı çerçevesinde 1 katılımcı aynı futbol sezonu içerisinde sadece 1 sefer bilet kazanabilecektir.

28. Çekilişlerde yedek talihli uygulaması olmayacak olup kazanan talihli katılım göstermez ise bilet hakkı iptal edilecektir. Katılamama durumunda hakkı gelecek karşılaşmalara devredilmeyecektir. Talihli bilet kazanmış olarak görülecek ve aynı sezon içerisinde başka bir kampanyada kazanan olamayacaktır.

29. Çekilişin tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen çekiliş katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

30. Çekiliş şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

31. Çekilişimize gösterdiğiniz ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Yeni yarışmalarımız ve çekilişlerimiz için bizi sosyal medya hesaplarımızda takip etmeye devam edin! 

 

 

canlı casino siteleri casino siteleri en iyi casino siteleri bahiscom deneme bonusu veren siteler güvenilir casino siteleri casino
deneme bonusu deneme bonusu papyonshop.com kernekotokiralama.com kamyonet.biz.tr mavidepolama.com.tr uluslararası nakliyat
Top