single

DUYURU...

Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı; 02.06.2019 Pazar Günü Saat 10:00 da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde yapılacak olup , çoğunluk sağlanamaması halinde ise 09.06.2019 Pazar Günü saat 10:00 da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı;  02.06.2019 Pazar Günü Saat 10:00 da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde yapılacak olup , çoğunluk sağlanamaması halinde ise 09.06.2019 Pazar Günü saat 10:00 da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜNÜN SEÇİM TOPLANTISI İLE İLGİLİ MADDELERİ;

SEÇİM TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ
MADDE: 27 - Seçim toplantıları üç yılda bir, yıllık Mali olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ikinci  hafta sonundaki tatil günlerinden birinde olağan olarak ya da Tüzüğün 28. maddesi gereğince olağanüstü yapılır. Olağanüstü Seçim Toplantılarının da hafta sonundaki tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. 
Olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;
a- Kulüp Başkanının,
b- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
c- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
d- Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
e- Sicil Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
seçimleri bulunur.
Olağanüstü Seçim Toplantısı gündeminde yalnız seçilmesi gereken organların seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.
Seçim Toplantılarında Başkan Adaylarının Program ve Tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma
yapılamaz.
Seçim Toplantıları geri bırakılamaz.


BAŞKANLIĞA VE KURULLARA SEÇİLMEK İÇİN KIDEM YILI VE NİTELİK
MADDE: 59 - Aday olan kişilerin kaydı açık ve Genel Kurula katılma hakkına sahip, üye sicil kayıtlarına göre, Kulübe kaydoldukları tarihten başlayarak ;
a) Kulüp Başkanlığı için  5  (Beş)
b) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği için 5   (Beş)
c) Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği için 5   (Beş)
d) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeliği için  10 (On)
e) Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeliği için  10 (On)
kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir.
Kulüp Başkanlığı'na seçilebilmek için a) bendinde öngörülen kıdem süresini doldurmuş olmak ve Madde 61 belirtilen gerekçeye uyması gerekmektedir. Geçici çıkarma cezası almış olanlar bu ceza yerine getirilmiş veya affa uğramış olsalar bile Başkanlığa ve organ üyeliğine seçilemezler.

GÖREV SÜRELERİ
MADDE: 60- Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin
Kurulunun görev süreleri  3 ( üç ) yıldır.
Süresi bitmeden istifa eden, düşen ya da düşürülen Başkan ile Kurullar üyeleri yerine seçilenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
ADAY OLMAK İÇİN BAŞVURU USULÜ 
MADDE: 61-
Kulüp Başkanlığı adaylığı ve yönetim kurulu üyeliği adaylığına başvurmak için,
a-  59. Maddeye göre yeterli kıdemi bulunan başkan adaylarının seçimin yapılacağı genel kurulda seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin imzalı talebi ile, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divana teklif etmesi veya adaylık başvurusunda bulunacak kişinin Kulübe en az 100.000 TL'lik bağışta bulunması ve makbuzu divan başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir,
b- 59.Maddeye göre yeterli kıdemi bulunmayan başkan ve yönetim kurulu üyesi adaylarının aday olabilmek için: başkan adaylarının 500 000 TL bağışta bulunması ve seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Kulüp divanına teklif etmesi, yönetim kurulu asil üyeliği adaylarının ise 50. 000 TL kulübe bağış yapması gerekir.  Yönetim Kurulu yedek üyeliği adaylığı için ise 20.000.-TL kulübe bağış yapması gerekir.Yönetim Kurulu asil üyeliği adayları Genel Kurulda seçilirse seçildiği tarihiden itibaren en geç 30 gün içinde Kulübe 50.000.-TL daha bağış yapmaları gerekir.

Top